O firmie Agromasz

Firma powstała 15 marca 1993 roku, jako PPHU Agromasz sc. Założycielami i właścicielami firmy są Adam Łobaza i Jan Wnęk. Celem założenia spółki była działalność gospodarcza w zakresie obrotu maszynami rolniczymi oraz częściami zamiennymi.

Od 1995 roku poszerzyła swoją działalność o transport krajowy i międzynarodowy.

W trakcie swojej działalności firma Agromasz, została przekształcona ze Spółki Cywilnej w Spółkę Jawną, a obecnie funkcjonuje jako Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

W 2007 roku siedziba firmy została przeniesiona do nowo wybudowanego obiektu usługowo warsztatowego, OSKP w Domaradzu przy drodze krajowej nr 9 (Radom - Barwinek)